ЗА НАС

За компанията

За нас

„Роял ВИ” ООД предлага комплексни услуги за развитие, включително ежедневно управление на следните задачи по проекта – управление на проекта, изпълнение на строителния процес чрез строителната ни фирма „Роял Инженеринг” ООД, маркетингова и правна консултация по проекта, продажби и менажиране на собствеността.

Нашата основна цел е да покрием максимално изискванията от инвестиционна гледка точка, предлагайки на своите клиенти всеобхватни бизнес-ориентирани решения за изпълнението на различни проекти.

За да постигнем заложените цели, ние от „Роял ВИ” се ръководим от няколко основни принципа, а именно – високи стандарти, ефективно сътрудничество и дисциплинирано изпълнение на работата в лицето на сплотен и мотивиран екип и прецизно проверени и доказали се партньори.

Тези ценности играят основна роля в движението и развитието на организацията, чиято основна цел е постигането на дългосрочен растеж и бизнес успехи.

Водещи принципни

Ценности

  • Нашата мисия – да предложим най-добрите инвестиционни възможности на нашите клиенти и партньори, въз основа на техните специфични цели на доходност, толерантност към риска и инвестиционни хоризонти;
  • Нашите принципи – високи стандарти, ефективно сътрудничество и дисциплинирано изпълнение на работата в лицето на сплотен и мотивиран екип и прецизно проверени и доказали се партньори;
  • Нашата цел – клиентът да ни идентифицира като сигурен и надежден партньор;
  • Нашият приоритет – да покрием максимално изискванията от инвестиционна гледка точка, предлагайки на клиента прецизно проучен, проектиран, построен и обслужван имот;
  • Нашето портфолио – концентрирано върху най-обещаващите имоти , преминали прецизна проверка;
  • Нашият екип – талантливи и опитни професионалисти и партньори, които ни помагат да реализиране с взаимно уважение и професионализъм поетите ангажименти;

Екип

Екип

Нашата цел – клиентът да ни идентифицира като сигурен и надежден партньор, ни води до ясното осъзнаване важността на всеки служител и силата на екипната работа.

Горди сме с факта, че имаме  екип от талантливи и опитни професионалисти и партньори, които ни помагат да поемем тази жизненоважна отговорност и се стремим да я реализираме с взаимно уважение и професионализъм.

Ефективното споделяне, приоритизиране и осъзнаване  на идеите, умелото  използване на информацията,  създаваш по-голяма стойност за компанията и нейната мисия, и допринасяш най-много за нашия настоящ и бъдещ успех.

Клиенти

Клиенти

Чрез строг подбор на активи и пазарен анализ, ние се стремим да генерираме устойчива стойност за нашите клиенти.

Няма два подобни строителни проекта, единственият общ елемент, за всеки от тях, е доверието в компанията.

Нашите клиенти се нуждаят от партньор, на когото могат да разчитат – който ще работи в тясно сътрудничество с тях, за постигането на общите цели.

Именно затова, мисията на компанията е да предложи най-добрите инвестиционни възможности на своите клиенти и партньори, въз основа на техните специфични цели на доходност, толерантност към риска и инвестиционни хоризонти.

Партньори

Партньори

Водени от целта за максималното възползване от качествени инвестиционни възможности, концентрираме портфолиото си върху най-обещаващите имоти и изграждаме стратегически връзки с ключови партньори. За постигането на тази цел, създадохме строителната компания „Роял Инженеринг“ ООД.

Нашата рецепта за успех започва със солидна стратегия, талантлив екип и утвърдени партньори, с които си сътрудничим през целия инвестиционен процес, а именно – Брокерски компании, Фирми за геодезически замервания и геоложки проучвания, Адвокатско дружество, Архитекти & Проектанти, Собствена строителна компания, Фирма за авторски надзор т.н.